Intervisie

Intervisie is een vorm van begeleiding waarbij collega's elkaar ondersteunen, van elkaar leren en daardoor beter functioneren. Begeleide intervisie structureert dit proces om er in een aantal bijeenkomsten zoveel mogelijk uit te halen.

U wilt werken aan professionalisering en kwaliteitsverbetering?

U wilt het beste voor uw mensen en uw organisatie?

U denkt aan begeleide intervisie?

Coachtime4u helpt u bij het opzetten en begeleiden van intervisiegroepen.

 

 

 

Coachtime4u .... voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.